Wzory skróconego mnożenia - niezbędnik maturzysty

Wzory skroconego mnozenia

Dodany przez @cosinus | 26-06-22


Bez względu na to, jakiego przedmiotu uczysz się w szkole średniej, na pewno zetkniesz się z matematyką. Jest to nieuniknione, a jedynym sposobem na przebrnięcie przez wszystkie wymagane kursy matematyki jest nauczenie się najbardziej efektywnych strategii matematycznych, jakie są dostępne.

Na szczęście istnieje wiele skrótów i narzędzi, które znacznie ułatwią Ci życie. Jednym z najważniejszych narzędzi są wzory skróconego mnożenia. Są to szybkie i łatwe sposoby na wykonywanie mnożenia bez konieczności rozwiązywania za każdym razem długich zadań z dodawania. Zrozumiałe jest, że na początku wzory te mogą być mylące i trudne do opanowania.

Wzory skróconego mnożenia - czym są?

Wzór skróconego mnożenia to sposób na wykonywanie mnożenia za pomocą dodawania lub wielokrotnego dodawania. Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją i początkowo może być trudne do zrozumienia, to przy odrobinie wprawy będziesz w stanie wykonywać to we śnie.

Pierwszym i najbardziej rozpowszechnionym wzorem skróconego mnożenia jest metoda podwójnego faktu. Polega ona na znalezieniu pierwszej liczby i drugiej liczby, pomnożeniu ich razem, a następnie pomnożeniu iloczynu przez pierwszą liczbę.

Przyjrzyjmy się, jak to działa na przykładzie. Jeśli chcemy znaleźć iloczyn liczby 8 × 5, to najpierw znajdujemy pierwszą i drugą liczbę. Pierwszą liczbą jest 8, a drugą 5. Następnie mnożymy te dwie liczby razem, aby ustalić, że ich iloczyn wynosi 40. Następnie mnożymy iloczyn 40 przez pierwszą liczbę, czyli 8. Oznacza to, że końcowy iloczyn wynosi 8 × 5 = 40.

Wzory skróconego mnożenia - przykłady

Przyjrzyjmy się kilku wzorom skróconego mnożenia. Jak już wspomnieliśmy, mnożenie jest po prostu powtórzeniem dodawania. Oznacza to, że tabliczki dodawania (o których mówiliśmy w poprzednim rozdziale) można używać również jako tabliczki mnożenia.

Na przykład, jeśli chcemy pomnożyć 18 przez 21, możemy znaleźć liczby w tabelce dodawania i sprawdzić, że sumują się one do 39. Oznacza to, że 18 × 21 = (18 + 18) × 21 = 39.

Innym skróconym wzorem mnożenia jest metoda podwójnego faktu - podwójnego iloczynu. Pierwszy fakt to pierwsza liczba, którą mnożymy, a drugi fakt to druga liczba, którą mnożymy. Podwójny iloczyn to iloczyn tych dwóch liczb pomnożonych razem. Na przykład, jeśli chcesz pomnożyć 5 × 7, możesz to rozłożyć na 5 × 7 = 35.

background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape

Ostatnie posty

Matematyka to sport dla umysłu - ćwiczy logiczne myślenie, poprawia koncentrację i rozwija umiejętność rozwiąz

Tabliczka mnożenia to, jak sama nazwa wskazuje, tabela, w której wyszczególnione są różne sposoby mnożenia lic

Funkcję można zapisać na różne sposoby, w zależności od jej właściwości. Pierwszą z nich jest typ relacji, któ

Jeśli jesteś stolarzem lub architektem, figury geometryczne są używane prawie we wszystkim, co robisz. Możesz

Dzieci świętują Dzień Matematyki, rozwiązując ciekawe i zabawne quizy i łamigłówki matematyczne. Quizy są tak

team-bg background-shape background-shape background-shape background-shape