Wszystko o figurach geometrycznych

Figury geometryczne

Dodany przez @cosinus | 21-05-22


Jeśli jesteś stolarzem lub architektem, figury geometryczne są używane prawie we wszystkim, co robisz. Możesz ich używać do mierzenia długości przedmiotów, ich szerokości i wysokości. Możesz także używać figur geometrycznych do rysowania różnych kształtów i projektów domu lub mebli.

Zastosowanie figury geometrycznej

Figury geometryczne są używane w następujących dziedzinach:

 • Architektura: Architekci używają figur geometrycznych do mierzenia i projektowania budynków. Używają też figur geometrycznych do rysowania różnych kształtów i wzorów mebli, okien itp.
 • Projektowanie graficzne: Projektanci graficzni również używają figur geometrycznych do mierzenia i projektowania budynków, mebli i okien. Używają też figur geometrycznych do rysowania różnych kształtów i projektów billboardów, plakatów, logo itp.
 • Inżynieria: Inżynierowie używają figur geometrycznych do mierzenia i projektowania budynków, mebli i okien. Używają też figur geometrycznych do rysowania różnych kształtów i projektów pojazdów, maszyn itp.
 • Astronomia: Astronomowie używają figur geometrycznych do mierzenia i projektowania budynków, mebli i okien. Używają też figur geometrycznych do rysowania różnych kształtów i projektów teleskopów, anten satelitarnych itp.
 • Informatyka: Informatycy również używają figur geometrycznych do mierzenia i projektowania budynków, mebli i okien. Używają też figur geometrycznych do rysowania różnych kształtów i projektów programów komputerowych, stron internetowych itp.
geometryczne figury

Własności figury geometrycznej

Aby zrozumieć własności figur geometrycznych, trzeba najpierw poznać terminy używane w geometrii.

Poniżej podajemy niektóre z terminów związanych z własnościami figur geometrycznych:

 • Granica: Granica figury geometrycznej to linia, która ją otacza. Na przykład, granicą kwadratu jest linia otaczająca kwadrat. Linie otaczające figurę geometryczną są również nazywane liniami tej figury.
 • Pole: Pole figury geometrycznej to ilość miejsca wewnątrz tej figury. Na przykład pole kwadratu to ilość miejsca wewnątrz tego kwadratu. Pole figury geometrycznej można obliczyć, mnożąc długość jednego boku figury geometrycznej przez długość jednego boku.
 • Obwód: Obwód figury geometrycznej to łączna długość wszystkich linii tej figury. Na przykład obwód kwadratu to suma długości wszystkich boków tego kwadratu. Obwód figury geometrycznej można obliczyć, dodając długość jednego boku figury geometrycznej do długości jednego boku.
 • Linia: Linia to droga, która rozciąga się w nieskończoność w jednym kierunku. Linie są przedstawiane za pomocą symboli.
 • Płaszczyzna: Płaszczyzna to płaska powierzchnia, która rozciąga się nieskończenie we wszystkich kierunkach. Płaszczyzny są przedstawiane za pomocą symboli.
 • Okrąg: Okrąg to figura geometryczna utworzona przez linię, która rozciąga się nieskończenie w jednym kierunku, oraz przez linię zamkniętą, która przecina tę linię w dwóch punktach. Okręgi są przedstawiane za pomocą symbolu.
 • Sfera: Kula jest okrągłą figurą geometryczną o nieskończonej powierzchni i zamkniętej prostej przecinającej tę powierzchnię w dwóch punktach. Sfery są przedstawiane za pomocą symbolu.

Klasyfikacja figury geometrycznej

Figury geometryczne można podzielić na trzy kategorie:

 • Figury regularne: Figura geometryczna, która ma boki równej długości i kąty równej długości, jest nazywana figurą regularną. Kwadrat, koło i prostokąt są przykładami figur regularnych.
 • Figury nieregularne: Figurę geometryczną, która nie ma boków równej długości i kątów równej długości, nazywamy figurą nieregularną. Figura nieregularna nie ma regularnego wzoru i nie ma linii prostych. Nieregularny kształt może być przedstawiony za pomocą poszarpanej linii. Przykładami figur nieregularnych są trójkąty, trapezy i pięciokąty.
 • Figury złożone: Figurę geometryczną, która składa się z więcej niż jednej figury geometrycznej, nazywamy figurą złożoną. Przykładem figury złożonej jest koło z prostokątem wewnątrz niego.

Definicja figury geometrycznej

Figura geometryczna to kształt, którego granice tworzy jedna lub więcej linii prostych i/lub kombinacja łuków, okręgów i/lub innych figur geometrycznych. Figurę geometryczną można przedstawić w postaci symbolu lub diagramu i może ona być regularna lub nieregularna.

Jeśli figura geometryczna ma równe boki i kąty, nazywa się ją figurą geometryczną regularną. Jeżeli figura geometryczna nie ma równych boków i kątów, to nazywamy ją figurą geometryczną nieregularną. Jeżeli figura geometryczna składa się z więcej niż jednej figury geometrycznej, to nazywamy ją figurą geometryczną złożoną.

background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape

Ostatnie posty

Matematyka nie jest tylko abstrakcyjnym językiem nauki, ale potężnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w

Przestrzenie do nauki, nie tylko matematyki dla dzieci mają ogromne znaczenie dla ich rozwoju i sukcesu w przy

Matematyka to sport dla umysłu - ćwiczy logiczne myślenie, poprawia koncentrację i rozwija umiejętność rozwiąz

Bez względu na to, jakiego przedmiotu uczysz się w szkole średniej, na pewno zetkniesz się z matematyką. Jest

Tabliczka mnożenia to, jak sama nazwa wskazuje, tabela, w której wyszczególnione są różne sposoby mnożenia lic

Funkcję można zapisać na różne sposoby, w zależności od jej właściwości. Pierwszą z nich jest typ relacji, któ

team-bg background-shape background-shape background-shape background-shape